• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

De leerlingen

De Day a Week School groeit! In de regio's Amsterdam, Houten, Nieuwegein / IJsselstein, Zeist en Zuid-Kennemerland gaan kinderen van deelnemende scholen wekelijks naar de Day a Week School. Leerlingen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas. Deze leeftijden variëren van 7 t/m 11 jaar. Ieder nieuw schooljaar wordt er in de groepen 5 opnieuw geïdentificeerd. Kinderen die in groep 8 zitten nemen deel tot aan de kerstvakantie. Na deze vakantie maken zij plaats voor de nieuwe leerlingen uit groep 5. Dit proces is hetzelfde in de andere regio's. 

Iedere groep heeft zijn eigen Day a Week School leerkracht en krijgt één dag per week op een vaste locatie les. De leerkrachten en exacte locaties zijn ook te vinden op de regiowebsites. Onze leerkrachten zijn speciaal getraind op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan cognitief getalenteerde leerlingen in het basisonderwijs en zij hebben plm. zesmaal per jaar een intervisie- en netwerkoverleg met elkaar. Hiernaast worden zij begeleid door inhoudelijk specialisten van het ABC.

Day a Week School is helaas alleen toegankelijk voor leerlingen van deelnemende scholen. Wilt u weten welke scholen er per regio deelnemen? Kijk dan even op de aparte regiowebsites:

Amsterdam
Houten
Nieuwegein / IJsselstein
Zeist
Zuid-Kennemerland

dws8

Aanmelding

De aanmeldingen van onze leerlingen verlopen niet via de ouders, maar via de deelnemende scholen. Alleen leerlingen die op een deelnemende school zitten komen in principe in aanmerking voor deelname aan DWS. Er wordt hierbij niet alleen gelet op leerprestaties, maar ook op denkstrategieën en probleemoplossend vermogen

De intern begeleiders krijgen een speciale training en identificatiemodule om de hoogst getalenteerde en excellente leerlingen te identificeren. De meest talentvolle en creatiefst denkende leerlingen worden uitgenodigd voor deelname, uiteraard nadat de ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

Voor meer informatie over de identificatie van de leerlingen, klik hier.