• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Nieuwe DWS video op leraar24.nl

Vanaf vandaag, 2 juli 2019, staat er een geheel nieuwe DWS video online bij www.leraar24.nl. De video is opgenomen in een DWS-groep op locatie 'de Fontein' in Houten. U kunt de video hier bekijken.

Het ABC en de CED-groep rollen DWS samen verder uit

In de afgelopen periode hebben het ABC en de CED-groep onderzocht op welke fronten zij kunnen gaan samenwerken. Een van de resultaten hieruit is dat men heeft besloten samen op te trekken in het verder uitrollen van het Day a Week School onderwijsconcept over de rest van Nederland. Momenteel is DWS al te vinden in Amsterdam, Nieuwegein, Houten, Zeist, Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en het Groene Hart. Daarnaast worden wij regelmatig benaderd door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen die interesse hebben in het opzetten van dit onderwijsconcept in hun regio. Het ABC en de CED-groep zullen vanaf nu gezamenlijk optrekken in de verkennende gesprekken en de implementaties van nieuwe DWS-groepen in die regio's. Meer informatie over de samenwerking is te vinden op http://www.cedgroep.nl/sbo-en-swv-passend-onderwijs/swv-passend-onderwijs/hoogbegaafdheid.aspx

Interview met Jaap Verouden

Onlangs werd Jaap Verouden geïnterviewd door Vincent Everts, trendwatcher, tech-fanaat én trotse vader van een DWS-leerling. het volledige interview is hier te zien --> https://www.youtube.com/watch?v=Zr1m2PJztNQ&t=693s

Zomerfeest DWS-Amsterdam 2018

Op woensdag 4 juli hielden wij voor de achtste keer een zomerfeest om het schooljaar spetterend mee af te sluiten. Ook dit keer konden we terecht op een prachtige locatie, namelijk kerkcentrum 'De Nieuwe Stad' in Amsterdam Zuidoost. De leden van onze vriendenstichting hadden weer hard gewerkt om een mooi programma samen te stellen dat zowel leuk en feestelijk was, als aansloot bij de interesses van onze leerlingen. Het feest werd afgetrapt met een inspirerend verhaal van Rinze de Vries van www.plasticafvalschep.nl. Rinze liet daarbij zien wat hij heeft ontworpen om de problematiek rondom zwervend afval in rivieren aan te gaan. Hierna gingen de leerlingen nadenken over oplossingen voor grote stedenproblematiek. Met dank aan het AMS Institute en Designathon Works hebben we hen een aantal uitdagende opdrachten aangeboden waarbij zij uit drie thema's konden kiezen: 1. veilig wonen en spelen, 2. Natuur in de stad en 3. Extreem klimaat. De kinderen werkten samen in groepen van 10 en bouwden hun ideeën met Lego. Hierna sloten we de dag af met een heerlijke maaltijd. Ook dit jaar kijken we terug op een zeer geslaagd feest, waarmee we het schooljaar op passende wijze met elkaar hebben kunnen afsluiten. Wij bedanken iedereen die zich voor dit feest heeft ingespannen hartelijk!

zomerfeest DWS 2018 1K

Rinze de Vries k

Day a Week School in Lindanieuws

Op 12 juni ging de uitzending van het televisieprorogramma 'de Monitor' (KRO NCRV) over hoogbegaafde kinderen die onvoldoende uitdaging krijgen en daardoor niet in hun behoeften voorzien worden. Een dag later rapporteerde Lindanieuws over Charlie (9), een van onze leerlingen in Haarlem, die wél voldoende uitdaging krijgt. Lees hier het artikel over Charlie: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/interview/hoogbegaafd-kind-extra-uitdaging-day-a-week-school/ 

Najaarsactiviteit 'Nieuwe Technologie' bij Deloitte in Amsterdam

Deloitte 2017 2Deloitte 2017 5

Op woensdagmiddag 4 oktober waren plm. 100 DWS-leerlingen uit Amsterdam aanwezig in het 'Edge-gebouw' van Deloitte. De leerlingen werden enthousiast verwelkomd door Hans van Grieken, technologisch adviseur. In een bevlogen betoog liet Hans een aantal technologiën zien die binnenkort geen fictie, maar werkelijkheid zullen zijn. Hierna werden de leerlingen verdeeld over vier workshops: Internet of Things, Virtual Reality, Design Thinking en Artificial Intelligence. De workshops werden begeleid door specialistische adviseurs van Deloitte. De middag werd afgesloten met een presentatie van Joliene van Grieken en Anna Snijdoodt, die beiden een ander pad binnen het ondernemerschap gekozen hebben. Om half zes werden de leerlingen weer opgehaald. 

Wij willen zowel de Vriendestichting DWS als de betrokken medewerkers van Deloitte van harte danken voor deze geweldige middag!

Zomerfeest DWS-Amsterdam 2017

IMG 0271 kleinIMG 0468

 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 juli hielden wij ons zomerfeest om het schooljaar spetterend mee af te sluiten. Ook dit keer konden we terecht op een prachtige locatie, namelijk theater de Meervaart in Amsterdam West. Onze Vriendenstichting heeft veel werk gestoken in het samenstellen van een programma dat zowel leuk en feestelijk was, als aansloot bij de interesses van onze leerlingen. Zo konden de kinderen (samen met hun ouders, broertjes/zusjes) deelnemen aan een workshop van Drum4Fun, waarbij zij in een uur tijd hebben geleerd om Djeme te bespelen. In detussentijd luisterden de andere kinderen naar een vlammend betoog van niemand minder dan Diederik Jekel (bekend van o.a. DWDD, Willem Wever en Wie is de Mol?). Diederik experimenteerde met allerlei proefjes en heeft antwoord gegeven op een aantal wetenschappelijk/filosofisch ingestelde vragen van de DWS-groepen. Na de pauze switchten de groepen, zodat alle kinderen beide activiteiten konden bijwonen. Al met al kijken wij ook dit jaar weer terug op een zeer geslaagd feest, waarmee we het schooljaar op passende wijze met elkaar hebben kunnen afsluiten. Wij bedanken iedereen die zich voor dit feest heeft ingespannen hartelijk!

1000e leerling start bij DWS Amsterdam

Begin april start de 1000e leerling met Day a Week School (DWS) Amsterdam. Vanaf dat moment zal Carice iedere donderdag naar een van de DWS-locaties gaan. In 2010 is Day a Week School van start gegaan met 100 leerlingen. Er zijn dit jaar meer dan ooit broertjes en zusjes van leerlingen die eerder aan DWS deelnamen begonnen. Bovendien is er een groeiend aantal meisjes zichtbaar.

Inmiddels bevindt DWS zich in alle stadsdelen van Amsterdam en is het actueel deelnemende leerlingaantal uitgegroeid tot 432, verspreid over 24 groepen en 18 locaties in de stad. De leerlingen zijn afkomstig van 103 basisscholen en hebben een zeer diverse culturele achtergrond. Het project is een unieke samenwerking tussen het ABC en momenteel negen verschillende schoolbesturen die in hun talentvolle leerlingen investeren. Omdat er een (kennis)overdracht plaatsvindt naar de reguliere scholen, komt deze investering ten goede aan alle leerlingen van de deelnemende scholen.

Buiten Amsterdam, groeit Day a Week School ook op andere locaties in het land. Naast groepen in Zeist en Houten zijn er dit jaar ook een aantal groepen in Nieuwegein-IJsselstein en Zuid-Kennemerland van start gegaan. Begaafdheidspecialist en Day a Week School Kwaliteitsmanager Jaap Verouden: “Bij Day a Week School worden kinderen met succes op een andere manier benaderd en beoordeeld. Zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben meer autonomie en nemen daardoor ook meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het aanleren van hogere orde denkvaardigheden zou voor alle kinderen een verrijking zijn.”