• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Zomerfeest DWS-Amsterdam 2018

Op woensdag 4 juli hielden wij voor de achtste keer een zomerfeest om het schooljaar spetterend mee af te sluiten. Ook dit keer konden we terecht op een prachtige locatie, namelijk kerkcentrum 'De Nieuwe Stad' in Amsterdam Zuidoost. De leden van onze vriendenstichting hadden weer hard gewerkt om een mooi programma samen te stellen dat zowel leuk en feestelijk was, als aansloot bij de interesses van onze leerlingen. Het feest werd afgetrapt met een inspirerend verhaal van Rinze de Vries van www.plasticafvalschep.nl. Rinze liet daarbij zien wat hij heeft ontworpen om de problematiek rondom zwervend afval in rivieren aan te gaan. Hierna gingen de leerlingen nadenken over oplossingen voor grote stedenproblematiek. Met dank aan het AMS Institute en Designathon Works hebben we hen een aantal uitdagende opdrachten aangeboden waarbij zij uit drie thema's konden kiezen: 1. veilig wonen en spelen, 2. Natuur in de stad en 3. Extreem klimaat. De kinderen werkten samen in groepen van 10 en bouwden hun ideeën met Lego. Hierna sloten we de dag af met een heerlijke maaltijd. Ook dit jaar kijken we terug op een zeer geslaagd feest, waarmee we het schooljaar op passende wijze met elkaar hebben kunnen afsluiten. Wij bedanken iedereen die zich voor dit feest heeft ingespannen hartelijk!

zomerfeest DWS 2018 1K

Rinze de Vries k