• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • Home
  • Nieuws
  • Het ABC en de CED-groep rollen DWS samen verder uit

Het ABC en de CED-groep rollen DWS samen verder uit

In de afgelopen periode hebben het ABC en de CED-groep onderzocht op welke fronten zij kunnen gaan samenwerken. Een van de resultaten hieruit is dat men heeft besloten samen op te trekken in het verder uitrollen van het Day a Week School onderwijsconcept over de rest van Nederland. Momenteel is DWS al te vinden in Amsterdam, Nieuwegein, Houten, Zeist, Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en het Groene Hart. Daarnaast worden wij regelmatig benaderd door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen die interesse hebben in het opzetten van dit onderwijsconcept in hun regio. Het ABC en de CED-groep zullen vanaf nu gezamenlijk optrekken in de verkennende gesprekken en de implementaties van nieuwe DWS-groepen in die regio's. Meer informatie over de samenwerking is te vinden op http://www.cedgroep.nl/sbo-en-swv-passend-onderwijs/swv-passend-onderwijs/hoogbegaafdheid.aspx