• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Grote opkomst ouderavond

OUDERAVOND dws 2015Op dinsdag 12 mei organiseerde de Vriendenstichting DWS weer de jaarlijkse ouderavond. Ook dit jaar was het Hyperion Lyceum de ontvangende locatie. De opkomst was niet gering. Meer dan 70 ouders hadden de weg naar Amsterdam Noord gevonden om inhoudelijk gevoed te worden. Nadat de voorzitter van de Vriendstichting, Robert Heling, de avond had geopend en Hans Jak, tevens lid, daar een aanvullend praatje aan toevoegde, was het tijd voor de lezing van Lisette Hornstra. Lisette presenteerde daarin haar wetenschappelijk onderzoek naar emoties en welbevinden van 'begaafde' leerlingen in verschillende onderwijsvormen. Hierin werden kinderen uit het reguliere onderwijs, kinderen met een deeltijdvoorziening (zoals DWS) en kinderen vanuit het voltijds HB onderwijs (zoals de Leonardoklassen) met elkaar vergeleken. De resultaten van dit onderzoek zullen de komende periode via publicaties kenbaar worden gemaakt.

Na deze plenaire presentatie was het tijd voor de parallele workshops. Er was keuze tussen een workshop over de verschillen tussen jongens en meisjes (Linda Traudes), een DWS lesactiviteit (Fransca Hoetink) en een workshop over mindset (Jaap Verouden). De workshops zaten goed vol en de deelnemende ouders waren erg enthousiast. Met een borrel werd de avond gezellig afgesloten.