• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • Home
  • Nieuws
  • Evaluatieverslag oud-leerlingen en hun ouders

Evaluatieverslag oud-leerlingen en hun ouders

In het voorjaar van 2015 hebben wij alle oud-leerlingen en hun ouders gevraagd deel te nemen aan een vragenlijst. Een deel van de vragenlijst ging over hoe zij nu terugkijken op hun deelname aan het project, een ander deel ging over hoe het deze leerlingen momenteel vergaat op het V.O. De resultaten van deze vragenlijsten hebben wij verwerkt in een evaluatieverslag. Dit verslag leest u hier.