aanmelden

Aanmeldformulier Day a Week School
Gender(Vereist)

Aanmelding voor DWS(Vereist)

Informatie over de ouders/verzorgers

Aanhef ouder/verzorger 1(Vereist)

Wettelijk gezag over leerling?(Vereist)

Aanhef ouder/verzorger 2

Wettelijk gezag over leerling?

Informatie over de eigen (thuis)school

Groep(Vereist)

Toestemming

Zijn alle gezaghebbers akkoord met deelname aan DWS?(Vereist)

Gaat u akkoord met de uitwisseling van (relevante) gegevens tussen de eigen (thuis)school en DWS?(Vereist)

Gaat u akkoord met de (mogelijke) uitwisseling van (relevante) gegevens tussen DWS en de overblijforganisatie op de gastlocatie?(Vereist)

Geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor intern gebruik binnen DWS, zoals de thuisvellen?(Vereist)

Geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor communicatieve doeleinden, zoals de website of een nieuwsbrief?(Vereist)

Geeft u toestemming voor de deelname van uw kind aan mogelijke activiteiten buiten school?(Vereist)