Identificatieprocedure

Home » Ons onderwijs » Identificatieprocedure

Day a Week School biedt onderwijs voor kinderen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen, die gemotiveerd zijn om hun tanden te zetten in uitdagende denkproblemen. Hiernaast vinden wij het een voorwaarde dat deze kinderen een dag in de week op hun thuisschool kunnen missen. Een belangrijk onderscheid tussen Day a Week School en andere (bovenschoolse) plusgroepen is onze manier van identificeren en selecteren. Onze procedure is oorspronkelijk ontwikkeld in Engeland, maar gedurende de jaren door ons aangepast en verder doorontwikkeld.

De identificatie van de leerlingen wordt grotendeels op de deelnemende scholen uitgevoerd en vindt ieder jaar plaats in de periode van september t/m december. Hierbij maken wij gebruik van opdrachten en activiteiten (zogenaamde hersenkrakers), waarbij de leerlingen sterk worden uitgedaagd. Hierbij wordt er bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test. In principe nemen alle kinderen uit de groepen 5 hieraan deel. Bij nieuw aangesloten scholen nemen alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 deel.

Naast de resultaten en observaties die bij de hersenkrakers naar voren zijn gekomen wordt ook alle reeds bekende en relevante informatie over de leerlingen meegenomen in het identificatieproces, zoals kindkenmerken, resultaten uit het LVS en eventueel aanwezige informatie vanuit een psychologisch onderzoek . De scholen bepalen zelf welke leerlingen zij voordragen aan DWS en vullen voor ieder van deze leerlingen een identificatieformulier in. Op dit identificatieformulier komt alle belangrijke en relevante informatie samen. De scholen bespreken hun voorgedragen leerlingen met de DWS-coördinator of (in Amsterdam) met een specialist van Het ABC. Tijdens dit gesprek wordt er, onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een weloverwogen keuze gemaakt in welke kinderen worden geselecteerd voor het Day a Week School programma. Uiteraard krijgen de ouders daarna de gelegenheid om toestemming tot deelname te geven, nadat zij volledig zijn geïnformeerd over het onderwijsprogramma.

Een grove tijdplanning

De identificatieprocedure vindt ieder jaar plaats tussen de zomervakantie en de kerstvakantie. Zodoende kunnen de nieuw geselecteerde leerlingen per januari van het kalenderjaar starten.

In de maand september houden wij voor alle deelnemende scholen startbijeenkomsten. Hierbij delen wij ieder jaar een nieuwe identificatiemap uit en bespreken we de (vaak gedeeltelijk hernieuwde) procedure. In de maand oktober voeren de scholen de identificatie uit binnen hun groepen. Zowel de oefenopgaven als de hersenkrakers worden in deze periode aangeboden. De maand november wordt grotendeels gebruikt voor het voeren van alle nagesprekken. In deze nagesprekken dragen de scholen hun kandidaten voor aan de DWS-coördinator en worden de kinderen definitief geselecteerd. Eind november worden de ouders van de geselecteerde leerlingen geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die plaats zal vinden in de eerste twee weken van december. Als daarna alle ouders hun toestemming tot deelname hebben gegeven, starten de nieuwe leerlingen in de tweede week van januari van het nieuwe kalenderjaar.

Onderpresteerders

Met deze methode proberen wij ook onderpresterende leerlingen te ontdekken. De gedachte hierachter is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse leerstof op school. Hierdoor raken zij eerder gemotiveerd om hun ware capaciteiten volledig in te zetten. Wij zien het aanbieden van de Hersenkrakers als een vorm van stimulerend signaleren.