Achtergrond

Home » Onze organisatie » Achtergrond

Concept

Day a Week School is er voor leerlingen van deelnemende schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Het is een programma van Het ABC en biedt ruimte voor eigen kwaliteit en inbreng. Gezamenlijk wordt een stevig netwerk gevormd, waarin kennis en ervaring structureel wordt uitgewisseld.

Oorsprong

Het concept van de Day a Week School is ontwikkeld door Carol Cummings en Aileen Hoare en is ondergebracht bij de Britse vereniging van onderwijsadviseurs voor meer- en hoogbegaafden: NACE (www.nace.co.uk). In 2009 is het project naar Nederland gehaald door Het ABC, in samenwerking met drie Amsterdamse schoolbesturen uit de stadsdelen Noord, Centrum en Zuid. Van daaruit is het programma verder doorontwikkeld en uitgebreid binnen én buiten Amsterdam.

Welk profijt heeft een deelnemende school van Day a Week School?

  • De deelnemende scholen werken met de door DWS ontwikkelde identificatieprocedure. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de kenmerken van hun cognitief getalenteerde kinderen. Zij kunnen tevens beter leerlingen signaleren die zij daarvoor nog niet op hun netvlies hadden staan, de zogenaamde onderpresteerders.
  • Scholen krijgen beter zicht op de specifieke risico’s en problematiek die mee kunnen spelen bij hun begaafde leerlingen.
  • Er zijn verschillende documenten en andere producten ontwikkeld om de transfer van DWS naar de deelnemende scholen te bevorderen. Zodoende beschikken de deelnemende scholen over een groeiend aantal materialen en werkvormen die geschikt zijn voor hun cognitief talentvolle leerlingen.