Lesprogramma

Home » Ons onderwijs » Lesprogramma

Lesprogramma

De ontwikkeling van het lesprogramma is in een doorlopende lijn binnen het Day a Week School-onderwijsprogramma aanwezig. De DWS-leerkrachten ontwerpen en verzamelen zelf lessen en delen deze op structurele basis met hun collega’s. Op deze manier ontstaat er een database van lesmateriaal voor de cognitief getalenteerde leerlingen. Ook passen zij. waar mogelijk, het lesmateriaal aan op de behoeften van de leerlingen. Flexibiliteit is hierbij een vereiste.

Thema’s

Binnen DWS werken wij grotendeels aan de hand van thema’s. Deze variëren van wiskundige zoals Fibonacci, getallenreeksen, het binaire getalsyteem en grafenstelsels, via wetenschappelijk bredere thema’s als biomimicri en filosofen tot aan overkoepelende thema’s zoals sprookjes, helden, sport en voeding. Afhankelijk van het thema wordt bepaald over hoeveel weken de lesactiviteiten worden verspreid.

Inzet van werkvormen en methodieken

Binnen DWS wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en methodieken. Om de leerlingen voldoende uit te dagen maken wij veel gebruik van de hogere denkvaardigheden uit de Taxonomie van Bloom. Ook zetten wij vaak het TASC-model in, om de leerlingen zelfstandig aan een eigen project te laten werken. Om de efficiëntie van ons onderwijs te vergroten maken wij veel gebruik van coöperatieve werkvormen.

fff

Het is vanzelfsprekend niet iedere dag mogelijk om alle hierboven genoemde activiteiten aan bod te laten komen. We gaan regelmatig in op onvoorziene gebeurtenissen of specifieke vragen van de leerlingen. Na afloop van de lesdag wordt door de leerkracht aan ouders en leerkrachten een thuisvel (dagverslag) per email verstuurd. Hierdoor blijven zij op de hoogte van wat er op een DWS-dag gebeurt.

Opbouw van een Day a Week School lesdag

De opbouw van een lesdag binnen de Day a Week School is in alle draaiende groepen ongeveer hetzelfde en ziet er als volgt uit:

  • Inloop met denkspellen
  • Een uitdagende startopdracht (vaak een wiskundig of taalkundig raadsel)
  • Bespreken van het huiswerk
  • Een wiskundige of wetenschappelijke hoofdactiviteit (variërend van de fibonaccireeks tot sprookjes of het heelal)
  • Expliciete denktijd (een ‘denk’sessie waarbij er o.a. gebruik gemaakt wordt van denksleutels en denkhoeden)
  • Team uitdaging (een uitdagende, vaak creatieve opdracht waarbij de kinderen in teams werken)
  • Kringgesprek (hierin komen allerlei onderwerpen aan bod en er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele kant)
  • Persoonlijke studietijd (kinderen werken zelfstandig aan een interessant onderwerp m.b.v. het TASC-model)
  • Laterale denkpuzzel (of een ander soort raadsel)
  • Reflectie/evaluatie van de dag en opgave nieuw huiswerk