Organisatie

Home » Regio’s » Amsterdam » Organisatie

Programmateam DWS Amsterdam

In Amsterdam bestaat het programmateam uit een leidinggevende, werkzaam vanuit het schoolbestuur OOADA en inhoudelijk medewerkers, werkzaam vanuit Het ABC. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Joyce Gerritsen

Leidinggevende

Ik ben sinds 2018 betrokken als leidinggevende bij DWS in Amsterdam. Ik stuur onder andere de leerkrachten aan en neem deel aan de kerngroep, samen met vertegenwoordigers van de deelnemende schoolbesturen.

Jaap Verouden

Algemeen coördinator

Ik ben vanaf de opzet in 2009 betrokken bij het DWS-programma. Momenteel heb ik binnen DWS Amsterdam algemene coördinerende taken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Verder werk ik als onderwijsadviseur en ECHA-specialist bij Het ABC.

Annelies de Muijnck

Inhoudelijk coördinator

Ik ben sinds enkele jaren betrokken bij het DWS-programma. Momenteel ben ik binnen DWS Amsterdam vooral betrokken bij de inhoudelijk organisatie en ondersteuning. Daarnaast werk ik als onderwijsadviseur en begaafdheidsspecialist bij Het ABC.

Marleen van Beek

Inhoudelijk medewerker

Ik heb veel ervaring als DWS-leerkracht en gebruik deze ervaring onder andere bij de begeleiding van onze leerkrachten in Amsterdam. Verder maak ik ook deel uit van het overkoepelende programmateam, waarin ik een inhoudelijk coördinerende rol vervul.

Maaike Goddijn

Inhoudelijk medewerker

Ik ben bij DWS Amsterdam betrokken als inhoudelijk adviseur. Ik denk mee over de inhoudelijke organisatie en begeleid verschillende DWS-leerkrachten. Hiernaast werk ik als ECHA-specialist en onderwijsadviseur bij Het ABC.

Kerngroep en besturenoverleg DWS Amsterdam

In Amsterdam worden de deelnemende besturen vertegenwoordigd in het besturenoverleg en de kerngroep.

Simone Groot

OOADA

Monique Visser

ASKO

Innoord

Annemarie Maas

STWT

Mirjam Hoedemaker

STAIJ

Annemieke de Droog

Zonova

KBA Nieuw-West

Menno van Riel

ABSA

Ibrahim Bayrak

As Siddieq