Vriendenstichting

Home » Vriendenstichting

Workshops 23 november

Op donderdag 23 november organiseert de Vriendenstichting een avond voor ouders met een aantal workshops.

De inschrijving voor de workshops is gesloten.

Mocht u alsnog willen komen, dan kunt u zich op het event melden bij Joyce Gerritsen – Schoolleider Day a Week School Amsterdam.
Zij zal dan kijken bij welke workshops er nog plek is.

Toelichting workshops

Workshop 1: Werken aan executieve vaardigheden

DWS leerkracht Ytien de Jong

De term Executieve Functies verwijst naar de denkfuncties die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven, met alle uitdagingen of veranderingen die dit dagelijks leven met zich mee brengt.

Cognitief talentvolle kinderen zijn vaak snel van begrip. Voor leren is echter meer nodig! Tijdens deze workshop krijgt u meer informatie over executieve vaardigheden en gaat u op zoek naar de ontwikkelpunten en kwaliteiten van uw kind.

Workshop 2: DWS-teamopdracht

DWS leerkracht Richelle de Deugd

 Bij DWS laten wij de leerlingen graag werken aan een teamopdracht. Ook de leerlingen zelf vinden dit altijd heel erg leuk om te doen.
Het idee van een teamopdracht is dat je goed samenwerkt, duidelijk de taken verdeeld, ieder in zijn kracht zet, creatief denkt over mogelijkheden, soms ook je plan moet aanpassen om toch tot een resultaat te komen.
Meestal hebben we hierbij een beperkt aantal materialen die gebruikt mogen worden en een beperkte tijd waarin het afgerond dient te zijn.
Het mooie aan de teamopdrachten is dat de leerlingen ontdekken dat zij eigenlijk heel goed kunnen samenwerken, dat het leuk is om te overleggen met gelijkgestemden en dat samenwerken echt kan betekenen dat 1 + 1 meer is dan 2.

Dit alles willen wij u ook graag laten ervaren. Komt u meedoen?

Workshop 3: Opvoeden met een talentenbril op

DWS leerkrachten Nicole Vonhögen en Wouter Segers

In deze interactieve workshop word je uitgenodigd om met andere ogen te kijken naar het gedrag van jouw kind. Naar gedrag, dat kan jeuken én gedrag waarbij jouw kind het ‘beste’ uit zichzelf weet boven te halen. Wat drijft dit gedrag aan? Wat maakt dat het verwondering bij je kan oproepen? Hoe kan het toch, dat het je van slag kan maken? Wat kun je met kennis hierover in het samenzijn met jouw kind? Om deze vragen draait het in deze workshop en bij opvoeden met een talentenbril op.

Je leert van binnenuit; je ontdekt eerst jouw eigen talenten en vervolgens hoe talenten zich bij jouw kind(eren) kunnen manifesteren. Je krijgt ook te horen hoe je als ouder een talentenbril kunt opzetten. Je vertrekt met een aantal nuttige inzichten en een leuke oefening voor thuis.

Workshop 4: Ervaar een Ballondebat

DWS leerkracht Mechteld Woutman

Een ballondebat is een debat waarin een aantal sprekers proberen de goedkeuring van een publiek te winnen. Het publiek wordt uitgenodigd om zich voor te stellen dat de sprekers in een neerstortende heteluchtballon zitten en dat er iemand uit de mand moet worden gegooid om de anderen de redden.

Blijft u in de ballon? Kom en ga de uitdaging aan!

Workshop 5: DWS-les Ordenen

DWS leerkracht Fransca Hoetink
Nu het herfst is zie ik allerlei bladeren en paddestoelen en dan pak ik een zoekkaart om uit te vinden wat voor boom of paddestoel het is. In januari heb ik zoiets gedaan met mijn groep.

De kinderen hebben zoekkaarten gemaakt over vogels (want in januari is het nationale vogeltelling).

Waar begin je als je zo’n ordening moet maken. Kijk je naar kleur, naar grootte, naar de vorm van de snavel? Allemaal vragen die gaan bepalen hoe jouw zoekkaart er uit gaat zien.

De ouders gaan werken in 2 of 3 tallen.

Een fijne open opdracht waarbij moet worden overlegd, geknipt en geplakt en waarbij géén juist antwoord is.

Workshop 6: Hoe kies je een VO school?

Bestuurslid Vriendenstichting Jerome Scheltens

Deze maand november hebben de groep 8’ers hun laatste DWS-lessen. Over een paar maanden moeten ze hun twaalf schoolvoorkeuren opgeven. Veruit de meeste DWS-leerlingen zullen VWO-advies krijgen. Daarvoor is een groot en goed aanbod aan middelbare scholen in Amsterdam. Een keuze is te maken uit Gymnasium -en dan categoraal of lyceum- of Atheneum. De scholen onderscheiden zich met verschillende profielen aan keuzevakken en extra-curriculaire activiteiten. Maar ook met een verschillend aanbod aan leerondersteuning of juist ‘plus’-aanbod. Waar let je op voor jouw kind vanuit zijn of haar potentieel aan talenten en vaardigheden?

7. Oudertafel (Open Space)

Bestuurslid Vriendenstichting Ger Fehrenbach

Tijdens deze ouderavond is er ook ruimte om vragen te stellen of met elkaar van gedachte te wisselen over DWS met andere ouders of bestuurders van de Vriendenstichting.

Over de Stichting ‘Vrienden van DWS’

In november 2011 is de Stichting ‘Vrienden van DWS’ in het leven geroepen.

Doelstelling

De stichting wordt geleid door een aantal enthousiaste ouders en heeft als doelstelling:

  • Ondersteunen van het DWS-project
  • Onderling contact tussen ouders, kinderen en teachers op de DWS vergroten en te bevorderen.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Als bestuur van de stichting Vrienden van de DWS vragen we de ouders ook om een vrijwillige ouderbijdrage. Het richtbedrag is 50,- euro, maar de hoogte van de bijdrage is aan ieder zelf te bepalen.

We brengen dit ieder schooljaar op gezette tijden via de nieuwsbrief onder de aandacht, bieden fysieke pin-mogelijkheden bij de ouder-activiteiten en hebben standaard en op de website een QR-code als betaallink staan. Zelf overmaken kan ook, via IBAN: NL47TRIO0254443869 van de Triodosbank, t.n.v. “Stichting Vrienden Day a Week School Amsterdam”.

Klik op deze link of scan de QR-code hier voor betaallink met zelf in te vullen bedrag:

Contact

Neem contact op per email: vrienden@dayaweekschool.nl

Gegevens

  • IBAN: NL47TRIO0254443869 van de Triodosbank, t.n.v. “Stichting Vrienden Day a Week School Amsterdam”
  • KvK nummer: 53912411
  • Vestigingsadres (geen bezoekadres): Ruysdaelkade 215, 1072AW Amsterdam