Amsterdam

Home » Regio’s » Amsterdam

Samenwerkingspartners (schoolbesturen)

Leidinggevende en eerste aanspreekpunt is Joyce Gerritsen.

Joyce Gerritsen
Joyce Gerritsen

Geregeld worden er in Amsterdam evenementen georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende evenementen.

In Amsterdam nemen er plm. 90 scholen van 9 schoolbesturen deel waarvan onze leerlingen afkomstig zijn. Zij gaan iedere week naar Day a Week School op één van de 18 DWS-locaties in Amsterdam.

DWS Amsterdam wordt dagelijks aangestuurd door het programmateam. Daarnaast vormen de samenwerkende schoolbesturen een kerngroep, waar (inhoudelijk) wordt meegedacht en besluiten worden genomen.

Aanmelden Transfer-activiteit DWS?

Door onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor één van onze transfer-activiteiten.

Day a Week School bevindt zich in alle stadsdelen van Amsterdam. Onze groepen zijn gehuisvest in deelnemende basisscholen. Hieronder treft u een overzicht aan van onze exacte locaties.

Day a Week School Amsterdam heeft een grote groep talentvolle en creatieve leerkrachten in dienst. Zij zijn allen gespecialiseerd en sterk betrokken bij onze doelgroep