• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Identificatieprodedure

Day a Week School biedt onderwijs voor kinderen met een creatief denkvermogen, die gemotiveerd zijn om hun tanden te zetten in uitdagende denkproblemen. Hiernaast vinden wij het een voorwaarde dat deze kinderen een dag in de week op hun thuisschool kunnen missen. Een belangrijk onderscheid tussen Day a Week School en andere (bovenschoolse) plusgroepen is onze manier van identificeren. Deze procedure is oorspronkelijk ontwikkeld in Engeland, maar de afgelopen jaren door ons aangepast om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de situatie in Nederland.

De identificatie van de leerlingen wordt grotendeels op de deelnemende scholen uitgevoerd en vindt ieder jaar plaats in de periode van september t/m december. Hierbij maken wij gebruik van opdrachten en activiteiten (zogenaamde hersenkrakers), waarbij de leerlingen sterk worden uitgedaagd. Hierbij wordt er bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test. In principe nemen alle kinderen uit de groepen 5 hieraan deel. Bij nieuw aangesloten scholen nemen alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 deel.

Naast de resultaten en observaties die bij de hersenkrakers naar voren zijn gekomen wordt ook alle reeds bekende informatie over de leerlingen meegenomen in het identificatieproces, zoals persoonlijkheidskenmerken van de kinderen, cito-scores en eventueel aanwezige informatie vanuit een psychologisch onderzoek . De scholen bepalen welke leerlingen zij voordragen en vullen voor iedere leerling een identificatieformulier in. Op dit identificatieformulier geven zij per leerling een beschrijving van een aantal kindkenmerken. De scholen bespreken hun potentiële deelnemers een hoogbegaafdheidspecialist van het ABC. Hierin wordt er, onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een weloverwogen keuze gemaakt in welke kinderen worden geselecteerd voor het onderwijs van Day a Week School. Uiteraard krijgen de ouders de gelegenheid om toestemming tot deelname te geven, nadat zij volledig zijn geïnformeerd over het onderwijsprogramma.

Een grove tijdsplanning

De identificatieprocedure vindt ieder jaar plaats tussen de zomervakantie en de kerstvakantie. Zodoende kunnen de nieuw geselecteerde leerlingen per januari van het kalenderjaar starten.

In de maand september houden wij voor alle deelnemende scholen startbijeenkomsten. Hierbij delen wij ieder jaar een nieuwe identificatiemap uit en bespreken we de (vaak gedeeltelijk hernieuwde) procedure. In de maand oktober voeren de scholen de identificatie uit binnen hun groepen. Zowel de oefenopgaven als de hersenkrakers worden in deze periode aangeboden. De maand november wordt grotendeels gebruikt voor het voeren van alle nagesprekken. In deze nagesprekken dragen de scholen hun kandidaten voor aan een HB-specialist van het ABC en worden de knopen gezamenlijk doorgehakt. Eind november worden de ouders van de geselecteerde leerlingen geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die plaats zal vinden in de eerste twee weken van december. Als daarna alle ouders hun toestemming tot deelname hebben gegeven, starten de nieuwe leerlingen in de tweede week van januari van het nieuwe kalenderjaar.

Onderpresteerders

Met deze methode proberen wij ook onderpresterende leerlingen te ontdekken. De gedachte hierachter is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse leerstof op school. Hierdoor raken zij eerder gemotiveerd om hun ware capaciteiten volledig in te zetten. Wij zien het aanbieden van de Hersenkrakers als een vorm van stimulerend signaleren

Meer informatie over onderpresteren vindt u hier.