Stichting Fluenta

Home » Regio’s » Fluenta

Deelnemend bestuur

DWS-coördinator en contactpersoon is Willemien Eikelboom – van Wijngaarden.

Neem contact op
Willemien Eikelboom - van Wijngaarden
Willemien Eikelboom - van Wijngaarden

Locaties

De acht DWS-groepen van Fluenta zijn gehuisvest op de volgende locaties: 

Leerkrachten

Maartje van Noppen

Ik ben Maartje van Noppen en ik geef les aan 2 DWS groepen in Leersum en Vianen. Na jarenlang voor de klas te hebben gestaan en IB-er te zijn geweest, ben ik in 2018 gestart bij DWS. Hiernaast ben ik ook nog verbonden aan een andere basisschool waar ik Rots & Waterlessen verzorg. Al met al een mooie mix van werkzaamheden waarvan ik regelmatig zeg: “Ik heb een droombaan!”

Marloes Wekking

Al een leven lang mag ik leer-kracht zijn, proberen om onderbouwd mensen te begeleiden in het opdoen van kennisvaardigheden. Eerst als gediplomeerd docerend en uitvoerend musicus en sinds een aantal jaren ook in het basisonderwijs. Het mooie aan dat ambacht binnen het primair onderwijs is voor mij dat het over zoveel gaat. Over kinderen kunnen uitleggen over het waarom van de kennisvaardigheden die ze aangereikt krijgen, proberen dat te doen op een manier die zo goed als mogelijk aansluit bij wat het kind aan uniciteit meebrengt. Over behalve leer-kracht ook verbindende kracht proberen te zijn.
Kinderen met begaafdheidskenmerken spelen in dat boeiende werk een speciale rol. Hun sterke(re) behoefte aan relatie, autonomie en competentie maken dat ik het allerbeste uit mijzelf wil halen, om hen de kans te geven op te groeien tot evenwichtige mensen binnen het onderwijs die zoveel kunnen betekenen wanneer hun talenten tot bloei komen. Dat betekent dat ik bijna voortdurend zelf ook in de leer ben. Sinds mijn meest recente diploma, dat van post HBO specialist begaafdheid, heb ik de kans heb gekregen aan te mogen sluiten in het DWS team van Fluenta. Om met een van de DWS collega’s te spreken: wat een voorrecht!

Caroline ten Hove

Na een loopbaan in de jeugdhulpverlening, als orthopedagoog, ben ik overgestapt naar het onderwijs. Vooral omdat ik ontzettend geniet van de ontwikkeling van kinderen en het langer met ze mee-op-lopen. Relaties leggen en samen ontdekken wat er allemaal (nog meer) mogelijk is, vind ik ontzettend leuk aan mijn baan bij DWS. Tijdens de lessen daag ik niet alleen de kinderen uit, ik word zelf ook continue uitgenodigd om mijn eigen comfort-zone te verlaten. Dat geeft me veel plezier en energie.

Annel van der Plas

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”. Deze uitspraak van W.B. Yeats inspireert mij als leerkracht om iedere dag het onderwijs aan kinderen zo aanstekelijk en inspirerend mogelijk te maken. Mijn naam is Annel van der Plas. Op de PABO was ik al geïnteresseerd in het (hoog)begaafde kind en ik volgde verschillende keuzevakken over dit thema. Dit had een sterke persoonlijke reden: mijn zusje van 15 jaar jonger is hoogbegaafd en was een kleuter toen ik op de PABO zat. Van dichtbij maakte ik de problemen mee waar zij tegenaan liep, maar ook de wonderlijke mogelijkheden. Dit heeft een grote stempel gedrukt op mijn ontwikkeling als juf en mijn visie op kinderen. In 2011 volgde ik de driejarige training tot talentcoach. Ik werd talentcoach op de school waar ik als groepsleerkracht werkte (De Fontein in Houten). Daarnaast werd ik een ochtend per week leerkracht van Verrijkingsklas Houten, ontstaan vanuit een samenwerking tussen het openbaar, katholiek en christelijk onderwijs. Toen bleek dat dit initiatief zou stoppen, zat ik in de commissie die namens Fluenta onderzocht welke mogelijkheden er waren voor bovenschools onderwijs aan begaafde kinderen. Zo maakte ik kennis met DWS. Toen Fluenta in 2015 deel ging nemen aan het DWS-project werd ik een van de leerkrachten van DWS Houten. Inmiddels ben ik verhuisd naar Ede en werk ik daar als groepsleerkracht.  Toch rijd ik nog één dag per week naar Houten om te werken als DWS-juf. Het is elke keer een feestje om met de kinderen te onderzoeken, samen te werken en uitdagingen aan te gaan!

Willemien Eikelboom – van Wijngaarden

Wat een voorrecht om in je werk alleen maar bezig te zijn met dat wat je energie geeft: kinderen en onderwijs! Met veel enthousiasme ben ik de leerkracht van twee DWS-groepen. Daarnaast ben ik plusklasleerkracht en denk ik in verschillende contexten (scholen, SWV, ouders) van harte mee in vraagstukken rondom het optimaliseren van het onderwijs aan begaafde kinderen. Na het afronden van mijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht heb ik in sneltreinvaart mijn PABO-diploma gehaald – omdat ik eigenlijk als kleuter al wist dat er geen mooier beroep bestaat. In de loop van de jaren heb ik de diploma’s voor  ‘Gespecialiseerd groepsleerkracht midden- en bovenbouw’ en ‘Specialist begaafdheid’ behaald. In juni 2022 hoop ik ook het diploma ‘Begaafd & speciaal’ aan dit lijstje te mogen toevoegen. Naast mijn werk heb ik nog andere hobby’s: op avontuur met ons gezin-van-zeven, lezen, leren en wandelen – bij voorkeur in goed gezelschap. En ik ben dol op thee, pannenkoeken en pure chocola. Begaafde kinderen hebben de wereld veel te bieden. Ik verbaas en verwonder me met hen over hoeveel er te leren is. Ik heb ervaren hoezeer deze kinderen van elkaar verschillen, maar ook hoe zij zich op wonderlijke wijze in elkaar herkennen. Niets haalt het bij de energie en synergie die ontstaat als je 18 begaafde kinderen met elkaar laat spelen en leren. Dat is elke week weer iets om naar uit te zien!

Scholen

Het Mozaïek
Wereldwijs
De Fontein
Het Avontuur
De Brug
De Hoeksteen
De Schakel
De Brug
De Pijler
De Ark
De Zonnewijzer
De Voorhof
Beatrixschool
Margrietschool
Johan Bogermanschool
De Triangel
De Rank
Julianaschool
Mauritsschool
Trompetvogel
Willem Alexanderschool